Knjigovodstvena Agencija Aktiva

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Dokumenta potrebna...

El. pošta Štampa PDF

Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika zdravstvenog osiguranja

- lica koja su osnivaci, clanovi odnosno akcionari privrednih društava koji u njima nisu zasnovali radni odnos ili obavljaju odredene poslove
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Akt o upisu u registar nadležnog organa i akt o obavljanju poslovodnih ovlašcenja i poslova upravljanja
3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
4.Prijava na zdravstveno osiguranje
   Period overe: - Na rok od šest meseci
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
- preduzetnika
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Akt o registraciji samostalne delatnosti odnosno akt o upisu u registar nadležnog organa, odnosno potvrda odgovarajuceg udruženja
3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
Za overu: Uverenje poreske uprave o placenom doprinosu za zdravstveno osiguranje
Perid overe: -Na rok od šest meseci
 
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
- penzionera
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Rešenje o pravu na penziju (cek o poslednjoj primljenoj penziji)
3. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
              Period overe: - Trajno
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
- poljoprivrednika
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Legitimacija nosioca poljoprivrednog gazdinstva izdata od strane nadležnog organa ili rešenje o utvrdivanju poreza na katastarski prihod ili ugovor o davanju odnosno uzimanju u zakup poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o ustupanju poljoprivrednog zemljišta ili potvrda o prijavi fondu PIO osiguranja poljoprivrednika ili licna izjava
3. Stara zdravstvena knjižica
   Period overe: - Na rok od 6 meseci
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
- lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu lokalne samouprave i autonomne pokrajine
1. Kopija ugovora o radu
2. Radna knjižica na uvid
3. Prijava na zdravstveno osiguranje
4. Fotokopija odjave sa prethodnog osiguranja
  Period overe: - Na rok od šest meseci, odnosno na rok trajanja ugovora o radu, ako je taj rok kraci od šest meseci.
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje svojstva osiguranika
-Clanovi porodice osiguranika, koji su osigurani po clanu 24. Zakona o zdravstvenom osiguranju
 
1. Fotokopija licne karte (licna karta na uvid)
2. Izvod iz maticne knjige vencanih (za bracnog druga)
3. Izvod iz maticne knjige rodenih (za dete)
4. Uverenje o redovnom školovanju (srednjoškolac, student)
5. Iskaz dva svedoka overen kod nadležnog organa da nema bracnih smetnji u smislu zakona kojim se ureduju porodicni odnosi, kao i da vanbracna zajednica traje duže od dve godine (za vanbracnog partnera)
   Period overe: Na rok koji je propisan za overu zdravstvene knjižice nosioca osiguranja, a za srednjoškolce i studente najkasnije do kraja školske godine
 
Dokumentacija potrebna za utvrdivanje prava i visine naknade za vreme privremene sprecenosti za rad osiguranika:
1. Izveštaj o privremenoj sprecenosti za rad (doznaka)
2. Ocena lekarske komisije
3. Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrdivanje osnova za obracun naknade zarade
4. Potvrda o kretanju (porastu – smanjenju) zarada kod poslodavca za prvo uskladivanje osnova za naknadu zarade zaposlenog
5. Potvrda o kretanju (porastu – smanjenju) zarada kod poslodavca za naredno uskladenje osnova zarade zaposlenog
6. Spisak obracunatih - isplacenih naknada zarade
7. Dokaz da je dospeli doprinos placen
8. Dokaz da je predata dokumentacija za utvrdivanje radne sposobnosti odnosno, invalidnosti po propisima o penzijsko – invalidskom osiguranju
9. Dokaz za drugog roditelja u slucaju nege deteta, u skladu sa clanom 80 zakona
10. Dokaz o prethodnom stažu osiguranja
 

 

 

boutique levitra vai cialis gehen kamagra postförskott viagra express france
medicament lasix 40 mg http://lucidlandscape.com/wp-c...nt-priligy http://lucidlandscape.com/wp-c...hium-vente amoxicilline vente toile viagra portugal viagra achat sans ordonnance viagra pas cher france toile cialis pris partire klicken seite gehen aller