KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA AKTIVA

Više od 20 godina pružamo knjigovodstvene usluge. Sertifikovani računovodja sa sedištem u srcu Novog Sada.

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

PLANSKO-ANALITIČKI POSLOVI

Poslovno savetovanje i izrada poreskih prijava

Postanite deo tima!

Knjigovodstvena agencija Aktiva zapošljava. Postanite deo Aktiva tima, prijavite se za posao.

Dobrodošli na web strane Knjigovodstvene Agencije Aktiva!

Sa sedištem u Novom Sadu Knjigovodstvena Agencija Aktiva se već dugi niz godina bavi knjigovodstvenim uslugama, gde smo pre svega usmereni na kvalitetne usluge i razvoj dugoročnih odnosa sa našim klijentima.

Na ovim stranicama mozete saznati više informacija o istoriji naše firme i uslugama koje nudimo.

KONTAKTIRAJTE NAS!

 

Neki od razloga da nam se priključite

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

1Pružamo usluge vođenja poslovnih knjiga; vođenje analitičkih evidencija: kartice kupca, kartice dobavljača, evidencija osnovna sredstva, robno materijalno knjigovodstvo, proizvodnja, evidencije materijala, evidencije gotovih proizvoda; izrada kalkulacija za maloprodaju i veleprodaju, KEP knjige; PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada i predaja poreske prijave za PDV; POPDV obrasci, izrada finansijskih izveštaja, završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, bilans tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, poreska prijava za dohodak građana.

314

Rad i radni odnosi

2U oblasti radnih odnosa pružamo podršku kod poslova prijave, odjave i promene podataka o radniku i radnom odnosu; izrada ugovora o radu; obračuni i izrada akata vezanih za druge vrste radnog angažovanja (dopunski rad, privremeni povremeni poslovi, ugovori o delu itd.); izrada raznih vrsta rešenja, pravilnika, odluka i drugih akata, u ime i za račun poslodavca; izrada akata u vezi sa otkazom ugovora o radu; takodje po zahtevu pomažemo kod upisa radnog staža.

181

Praćenje propisa i zakonskih regulativa

3Redovno praćenje propisa i zakonske regulative kao redovna usluga i praćenje drugih propisa republičkih organa za registrovane delatnosti klijenata. Svi propisi i informisanje se vrši neposredno posle usvajanja i predstavlja vrlo važan element u poslovanju svakog pravnog lica i preduzetnika. Po zahtevu se može ponuditi i praćenje propisa i edukacija iz oblasti koja nije registrovana ali je u nekoj skorijoj budućnosti planirana.

287

Poresko i poslovno savetovanje

4Profesionalne usluge konsultacije o PDV, porezu na dobit, konsultacije i izrade prijava za porez na dohodak građana, konsultacije i izrada prijava za porez na imovinu, savetovanje u vezi sa međunarodnim oporezivanjem; analiza i pregled poreskih bilansa; pružamo uslugu kontrole i izrade poreskih prijava i eveidencija koje idu uz PDV prijavu; pregled i analiza poreske dokumentacije (zapisnika, rešenja); nudimo konsultacije prilikom poreskog postupka; učestvujemo u poreskom planiranju i optimizaciji različitih poslovnih procesa; pružamo konsultacije iz oblasti transfernih cena; vršimo izrade studije o transfernim cenama.

314

Kurirski poslovi

5U situacijama kada niste u mogućnosti da dolazite u naše poslovne prostorije ili vam je neko od zaposlenih koji je zadužen za dostavu dokumentacije na godišnjem odmoru ili bolovanju, kurirska služba vam stoji na raspolaganju, a u zavisnosti od frekvencije kurirskih poslova birate paket usluga. Ova usluga po dogovoru obuhvata: dolazak u vaše prostorije po dokumentaciju, vraćanje obradjene dokumentacije na vašu adresu, podnošenje dokumentacije nadležnim državnim fondovima, podnošenje dokumentaciju nadležnim Poreskim i gradskim upravama, overa zdravstvenih dokumenata; uplata pazara u poslovnih bankama.

181

Izrada pečata i štambilja

6Nudimo uslugu izrade pečata, u istom danu a ako je hitno, pečat može biti gotov i za sat vremena. Ukoliko imate zahtev logoa na pečatu ili nekog drugog znaka, grafičku pripremu možete poslati mailom.
Pečati:
R 24 – okrugli – promera 24 mm
R 30 – okrugli – promera 30 mm
P 20 – pravougaoni – 14 x 38 mm
P 30 – pravougaoni – 18 x 47 mm
i svi ostali . . .